Zamiast twojej dłoni ściskam klucze do pustego domu. 
 
– Mrs. Hyde –