Bandażowano szpital we dnie
bandażowano szpital w nocy
Siedząc na ławce rzekłeś: ledwie
spod gazy jedna cegła broczy 

– Tadeusz Nowak „Psalm zabandażowany” –