Wszystko nosi w sobie
piętno odwrotnego znaku.

– Ryszard Kapuściński –